Mark- & Maskinentreprenad

Inget hus mår bättre än dess grund. En bra grund är en förutsättning för husets hållbarhet och hälsa. Det i sin tur påverkar hälsan för alla de som bor och vistas i huset. Anlita därför alltid en mark- & maskinentreprenad som har den kompetens och de maskiner som krävs för ett gediget arbete.

Allerskog & Krantz samarbetar med AK Entreprenad AB vid alla arbeten inom mark och maskinentreprenader

Grunden – alltings början

Även den lilla byggnationen börjar med en gedigen grund. Markens beskaffenhet på den plats byggnaden ska stå kan variera väldeliga, vilket ställer olika krav på hur den behöver förberedas för en kommande byggnation. För att skapa den grund som håller, behövs bred kompetens och erfarenhet om hur olika markförhållanden påverkar de förutsättningar som finns.

Dränering

Det är inte ovanligt att äldre husgrunder är omgivna av en inadekvat och dåligt fungerande dränering. Det kan åtgärdas genom att man gräver upp marken runt huset och dränerar den. Buskar och träd som står nära huset, bör tas bort, och en fuktspärr, dräneringsrör och dränerande singel läggs enligt ett visst system för att leda vattnet bort från husgrunden.

Trädgård och park

Vid en nybyggnation eller en tillbyggnad kan det vara lämpligt att passa på att lägga om trädgården helt och hållet. Genom att anlita en seriös och mark- och maskinentreprenad kan tomten förvandlas till en oas att njuta av i alla väder. Rabatter, terrasser och bersåer, allt kan skapas med rätt markarbete.

Andra markarbeten

En erfaren och kompetent mark- och maskinentreprenad är också något som behövs för nedläggning av nya vatten- och avloppsssystem samt elledningar. Den som har en egen färskvattenbrun, en garageuppfart som behöver renoveras, eller vill anlägga en mur kring trädgården får också stor hjälp av en kunnig mark- och maskinentreprenad.

Rot-avdrag

Markarbeten som utförs av professionell mark- och maskinentreprenad kan i vissa fall vara avdragsgill enligt rot-regeln. Det gäller först och främst markarbeten som sker i anslutning till

befintliga hus, till exempel för dragning av vatten och avlopp, elledningar, ledningar och grävning för värmesystem och dräneringsarbeten runt huset. Däremot ger inte anläggning av trädgårdar, uppfarter, murar eller andra arbeten som inte direkt rör huset på fastigheten rätt till rotavdrag.

Kompetensen nära

Allerskog & Krantz är byggföretaget med bred kompetens. Vi utför mark- och maskinentreprenad inom hela Stockholmsområdet. Våra maskinförare har bred kompetens och ett stort engagemang för att skapa de förutsättningar som krävs för att ditt hus, din tillbyggnad eller din trädgård blir som den är avsedd att bli. Vänd dig till oss med förtroende för alla former av grävarbeten

Det kan vara väldigt svårt att få hjälp med små markjobb i rimlig tid. Av den anledningen har vi byggt upp en egen markavdelning med en Volvo Ecr 88 plus 10 ton, runtomsvängande med rotortilt, grip. En Scania R480 8x8x4 med kran 15m/1 ton, lastväxlare 20 ton. Och så har vi en liten Bobcat grävare, minidumper och markvibra osv. Vi har gjort flera trädgårdsanläggningar, dräneringsjobb och andra mindre jobb. Vi expanderar den här avdelningen så vi kan göra större jobb i framtiden.