Våra Värderingar

Vi kallar det EKP. Det står för engagemang, kompetens och pålitlighet. Det är grundbulten i vår verksamhet.

2010 var året då vi satte namn på de värderingar som vi som ägare haft sedan vi startade Allerskog & Krantz. Alla som jobbar på företaget måste dela dessa värderingar.

Vi har låtit göra tre filmer där vi förklarar vad VI menar med EKP.

ENGAGEMANG

För oss är engagemang att

* Vi har roligt

* Vi håller rent på bygget

* Vi står för ”walk an extra mile”

KOMPETENS

* Vi gör rätt från början

* Vi testar kompetensen vid anställning av medarbetare

* Vi tänker helhet

PÅLITLIGHET

* Vi håller vad vi lovar

* Gör vi fel, gör vi om

* Vi håller tiderna